Оперативен счетоводител – длъжностна характеристика