Счетоводство на зъболекарски кабинети

Да, стоматолозите извършват услуги посредством своята професия, която по закон е нужно да се отчита. Съответно документацията им трябва да бъде надлежно и навременно оформена, за да се предоставя пред съответните държавни институции, както и да се спазват сроковете и изискванията в Закона за счетоводството.

Разликата между двата вида дружества е минимална, но общото между тях е, че е нужно да имат сключен договор със счетоводител, който да осигурява навременното отчитане на документооборота.

Да, защото ако имате регистрация по ДДС законовите изисквания са до 15-то число на следващия месец да бъдат осчетоводени и подадени всички документи, както и дължимото ДДС да бъде преведено по държавните сметки.

Ако не сте по ДДС, документацията и законовите срокове са различни, съответно и поради тази причина таксата за обслужването е по-ниска.

Цената на счетоводните услуги за стоматолизи и стоматологични кабинети се формулира спрямо индивидуалната потребност, като се отчитат главно следните фактори:

  • Наличие на ДДС регистрация;
  • Брой наети служители;
  • Количество документооборот.

В интернет може да откриете десетки счетоводни къщи, които да потърсите за консултация. В повечето случаи ще получите частичен отговор, тъй като ако въпросът ви е специфичен, е нужно по-задълбочено запознаване с проблема или ситуацията.

В тези случаи е по-добре да си заплатите консултацията, за да може да сте сигурни, че ще получите качествена услуга.