Счетоводство на автосервизи

Според българското законодателство, извършването на всяка търговска дейност изисква наличието на счетоводител, който да обслужва сметките на дружеството и да изготвя нужните за предоставянето пред съответните институции документи.

В тази връзка е желателно всеки легален бизнес, включително и автосервизите, да имат сключен договор със счетоводна къща.

До известна степен всеки собственик е длъжен да разбира от финансовия аспект на бизнеса си, но в много случаи това не е достатъчно.

Особено, когато се касае за счетоводно оформление и предоставяне на документи пред държавни учреждения, това е задължително да се прави от опитно и квалифицирано лице.

Софтуерите за управление на сервиза е възможно да предоставят известен контрол и счетоводна отчетност, но категорично не могат да заместят работата на счетоводителя.

Въпреки това те са добър инструмент, с който може да се улесни управлението на автосервиза и неговата отчетност.

Някои счетоводни кантори предоставят пакетни цени, които включват определени елементи, както и ограничения. Съответно всяка допълнителна услуга се заплаща допълнително по ценоразпис.

В други случаи счетоводните къщи изготвят индивидуална оферта в зависимост от нуждите на автосервиза, при което собственика получава еднаква ежемесечна такса за плащане на използваните услуги.

Подписването на договор в задължително, тъй като в държавните регистри се вписва кой професионален счетоводител изготвя и подава документацията на всяка търговска фирма.