Годишна данъчна декларация на ФЛ

В тези случаи, както и още доста, които ще разберете при евентуална консултация с Acc-ConsultCo.com, вие трябва да подавате годишна данъчна декларация, за да докажете линията, по която сте получили следните средства.

Това ще изчисти по всякакъв начин съмненията на държавата по повод това, че сумите може да са постъпили при вас посредством престъпни действия, например.

Никой не иска името му да бъде замесвано в подобни неща и едва ли има човек, който само заради изтърването на законово разписан срок би желал да му се случат проблеми с различни държавни органи.

За да не се случи така, че да изтървете важен законов срок, вие трябва да получите помощ от счетоводител, който наистина разбира от своята работа.

Кой трябва да подава данъчна декларация

Онзи, който е получил някаква сума пари през последната финансова година, то този доход трябва да бъде обложен с данък върху общата данъчна основа.

Дори хазяите са длъжни да внасят годишна данъчна декларация за пълния размер на годишния наем на недвижимата или движимата собственост, за която получават пари.

Ако се отбиете при нас, то имате абсолютно пълната гаранция, че Acc-ConsultCo.com ще се заеме на 100% с проучването на вашия случай (т.е. ще наблюдавате специално отношение, личен подход).

След това ще се изготви необходимата документация, която да ви помогне да подадете наистина правилния куп с документи и това да забърза изключително много процеса около одобряването на подадената от вас декларация.

В момента, цялата информация, която четете, се отнася за физически лица. Това означава, че срокът за подаване на декларация, показваща средствата за миналата година е до 30-то число на четвъртия месец от текущата година (30 април).

Ако е открита грешка при декларираните документи се прави компромис и в закона е описано това, че се позволява до септември месец да се подаде повторно подобна декларация.

Какво би станало ако не подадем данъчна декларация навреме

В закона на нашата държава е разписано, че за физическо лице, което не е подало навреме своята годишна данъчна декларация, дължи 500 лева при първото си нарушение.

Ако вие все още не сте напълно наясно дали сте длъжни да подадете подобен документ, ние ви съветваме да се обърнете към професионална счетоводна къща, която да ви помогне с това да ви консултира.

В този документ трябва да присъстват всички ваши доходи от трудови правоотношения, придобити пари от източници, които са извън държавата, заеми, които не сте погасили, както и други небанкови непогасени кредити.

Най-важното нещо, което трябва да запомните, е това, че не трябва да подавате данъчна декларация, ако сте получавали пари само по трудови взаимоотношения.

Те не се облагат по силата на данъчната декларация, защото тези пари са стигнали до вас вече обложени.

Всяко физическо лице е задължено да подава годишна данъчна декларация, когато има доходи, които са свръзани с друг тип дейност, извън трудовите доходи от основната му дейност.

В случай че имате доходи от наем, изплатени суми по граждански договори, спечели суми и/или награди, които трябва да декларирате, сте задължени да попълните своята декларация.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФП се подава от 1 януари до 30 април през следващата година. Всеки гражданин има възможност да проследи полуавтоматично попълнена декларацията си в НАП чрез електронните услуги и достъпа, който осигуряват.

По този начин много лесно и бързо се подава самата декларация. Единствено трябва да проверите данните и да въведете липсващите, ако има такива.

Чуждестранните физически лица имат право по желание да подадат годишна данъчна декларация по член 37 от ЗДДФП.

Не, това изискване отпадна от началото на 2020 година, тъй като в електронните услуги на НАП през месец март се визуализира автоматично попълнена декларация, посредством сметките за изплатени суми, които се посочват от работодателите.

В случай че след попълване на данъчната декларация калкулацията определи, че дължите данък, то той е в размер на 10% за физическите лица и 15% за едноличните търговци.

Ако не се плати в законоустановения срок сумата на дължимия данък, се начислява лихва до момента на извършване на плащането.