Счетоводство на етажна собственост

Да, според Закона за етажната собственост, е нужно да се избере счетоводител, който да управлява сметките на сградната общност.

Разбира се, в много случаи ролята на счетоводител се поема от някой от собствениците, но когато става дума за по-сложна обстановка, по-голям брой живущи или по-особени случай, като например кандидатстване по оперативна програма от Европейския съюз, е нужно професионална намеса.

Когато целим и изискваме да има прозрачност в сметките, е нужно да се доверим на специалист. Във всяка общност се изисква присъствие на счетоводител или финансист, за да може сумите да се преразпределят ефективно.

Независисмо дали ангажимента се изпълнява от собственик на някой от имотите или се наеме професионален счетоводител, таксата за използването на услугите му се гласува на Общото събрание на етажната собственост.

Счетоводните кантори изпращат оферта и провеждат разговор с някой от собствениците, който представя тази информация на всички останали.

Да, това не е пречка, особено в текущата дигитална ера, в която живеем. Ако притесненията са ви свързани с предаване на документацията, много фирми използват услугите на куриерски фирми или изпращат документите електронно.

Във връзка с дейността на счетоводителя и ангажиментите му към етажната собственост, се подписва договор, в който се посочват услугите, които ще бъдат предоставяни. В процеса на разговорите се изяснява дали етажната собственост има нужда от някакви допълнителни или по-специфични елементи, които трябва да се отбележат непременно.