Счетоводство на транспортни фирми

Счетоводните принципи са еднотипни, поради което не е от толкова голямо значение какъв тип дейност се развива от фирмата. В случая е по-важно да се уточни дали транспортната фирма извършва услуги само на територията на България или и извън границите ни.

В случай че транспортът касае страни от и извън Европейския съюз. е желателно да изберете счетоводна къща с опит в сектора.

Най-важното за вашата дейност, свързана с финансово-счетоводния спектър, е да имате доверие на фирмата, която сте наели за този тип дейност. Затова акцентирайте на важните за вас елементи, сред които обикновено се отличават:

  • Натрупан опит;
  • Ангажимент в определени сектори от икономиката;
  • Местоположение.

Разбира се, че може да наемете български специалисти, дори това е по-правилния вариант. След като фирмата е регистрирана в Търговския регистър в България, много по-ползотворно би било да се доверите на счетоводна кантора от българи, които познават отлично законодателството в страната.

Има няколко варианта, с които може да получите нужната информация:

  • Потърсете мнение от колеги в сектора;
  • Направете собствено проучване;
  • Попитайте самите счетоводни кантори, към които сте се насочили.

Когато наемете счетоводител, който да се грижи за коректното счетоводно обслужване, е важно той да знае какви документи кога ще бъдат нужни и къде трябва да бъдат изпратени за обработка.

Особено важно е това, когато се касае за регистрация по ДДС в страна, различна от България.

Уверете се, че правите правилен избор при подбора на счетоводител!