Счетоводство на автоморга

Спазването на законовите изисквания си остава най-важния аспект за всеки бизнес. Само по този начин се гарантира безпроблемното функциониране на дейността.

Все пак е важно да знаете, че за изкупуването на автомобили или внос на бракувани, е задължително да изготвите специфичен договор, да се опише състоянието на превозните средства и да бъдат бракувани.

Освен нуждата от прилагането на разходен касов ордер, в някои случаи, е важно да приложите и Удостоверение за брак на превозното средство, както и коректно попълнен и подписан договор за покупко-продажбата на бракувания автомобил.

Съществуват и няколко допълнителни документа, които могат да бъдат приложени, поради което препоръчваме консултация със счетоводител.

Отчитането не е по-различно от това в друг обект, който получава приходи от продажба на стоки. Задължително трябва да разполагате със складова програма, в която са записани всички части, след което да издадете касов бон или фактура, в зависимост от начина на плащането и наличните възможности.

Осъществяването на дейност, която е едновременно и като автоморга (чрез документи за бракувани автомобили), така и за внос и/или покупко-препродажба на употребявани автомобили, допринася за по-усложненото счетоводно отчитане на този вид дейности.

Нужно е да разполагате с опитни счетоводители, които могат абсолютно коректно да отчетат всяка една възникнала стопанска операция.

Има два варианта за избор на счетоводител – собствено нает или да се доверите на услугите на счетоводна кантора.

Първият вариант е за фирми, които са все още малки като документооборот и развитие и определено трябва да наемат опитен специалист на висока заплата.

Вторият вариант е подходящ за всяка авто морга, защото на добра цена може да откриете специалисти, които да обслужват фирмата ви.