Регистрация на фирма — Acc Consultco

Регистрациятана фирмата е в пряка зависимост от времето, което е необходимо подадените документи да бъдат разгледани и одобрени от служителите в Търговския регистър.

Обикновено в рамките на около седмица се получава отговор за регистрацията на фирмата, като ако има проблем, се изисква повторно изпращане на документацията.

Едноличният търговец е малко поостаряла форма на юридическо представителство и обикновено рядко хората го използват през 21 век.

ЕООД е много по-разпространеното като вид дружество, а и изискуемият минимален капитал е само 2 лева, тъй че улеснението за откриването на фирма е максимално.

За да регистрирате фирма дължите държавни такси, които се превеждат по сметката на Търговския регистър. Ако сами откривате своята фирма, това ще са единствените нужни такси.

Ако използвате посредник – счетоводна кантора, адвокат или друг човек, тогава вероятно ще се наложи да заплатите и тази услуга.

Да, имате тази възможност. В интернет може да откриете нужните документи и стъпки как да регистрирате фирма.

Все пак ви съветваме, ако нямате този опит, да се довериете на специализирана помощ, за да получите моментално одобрение на фирмата.

Ако ви бъде отказано регистрирането на дружество, ще се наложи отново да заплатите държавните такси, което ще оскъпи двойно самата регистрация.

ЕООД е дружество, което е собственост на едно лице – физическо или юридическо.

ООД е има двама или повече собственици с права, посочени в процеса на регистрацията.