Счетоводство за лекарски кабинети

Счетоводното обслужване на общопрактикуващи лекари или специалисти в областта на здравеопазването е в зависимост от вида на регистрацията и от това какви услуги и от какви места се предлагат същите.

Има разлика дали лекарят работи само със здравната каса или практикува и частна дейност, както и дали е регистриран като юридическо лице или със свободна професия.

Когато става дума за обслужване на медицински център, в който работят различни специалисти, тогава счетоводните услуги касаят друг тип ангажименти, които са много по-всеобхватни.

В тези случаи е желателно да се консултирате със счетоводил спрямо нуждите и желанията, които имате.

Стойността на услугата е комплексна и зависи най-вече от индивидуалните особености при всеки специалист. В някои случаи работата на семейния лекар е ограничена и минимизирана, което обуслава предосатвянето на ниска такса за счетоводството.

В други случаи работата може да е свързана с предоставяне на услуги на различни места, допълнителни ангажименти, работа по здравна каса и извън нея и т.н. В тази ситуация таксата ще бъде по-висока, поради по-големия обем работа.

Да, работата на счетоводителя е коректно и навременно да оформи всички налични документи, независимо къде и по какъв начин е извършена дейността на лекаря.

Когато дейността касае извършване на ангажименти от различни физически обекти, съществуват някои особености, които е желателно да се обсъдят със счетоводителя.

Лекарите, които не са регистрирани като юридически лица, а посредством регистъра за свободни професии, са длъжни да съставят отчет за извършените продажби.

Ако работите от няколко кабинета, е желателно да издават различни номерации на отчета за всеки от кабинетите.