Счетоводство на хотели и къщи за гости

Да, разбира се. Всеки обект, който е регистриран в Търговския регистър и развива дейност е обект на спазване на изискванията в българското законодателство.

Няма никакво значение дали ще наемете счетоводител или счетоводна кантора, нито къде ще бъде позиционирана тя. Важното е навременно и коректно да бъдете обслужени.

Обикновено счетоводните къщи калкулират няколко основни компонента, когато изготвят оферта за счетоводни услуги. Водещите елементи са:

  • Количество документооборот;
  • Брой на наети хора;
  • Наличие на ДДС регистрация;
  • Извършване на допълнителни ангажименти.

Да, съществува подобна разлика, макар в цялостта си и двете да са подчинени на Закона за счетоводството и да прилагат Международните счетоводни стандарти.

В някои случаи е допустимо малките обекти да поддържат едностранно счетоводство при определен етап от развитието на дейността им. Все пак това не е особено препоръчително и е желателно от самото начало да се прилага коректното двустранно счетоводство.

Възможно е в определени ситуации да се попадне на по-специфично счетоводно осчетоводяване на разходите и приходите на обекта. В тази връзка е от изключително значение опита и квалификацията на счетоводителя, за да може да спази всички нормативни изисквания.

ДДС ставката за хора, които настанявате във вашия обект, е регламентирана на 9% в България. Това е данъкът, който се заплаща за нощувката на всеки отделен човек.