Годишно счетоводно обслужване — Acc Consultco

Най-разпространения метод за счетоводно обслужване е ежемесечната такса, при която изпращате документите веднъж или два пъти през месеца. Също така в някои случаи може счетоводното отчитане да се организира само веднъж годишно.

Не бива да пропускаме момента, че може да имате собствен счетоводен отдел във фирмата или да се доверите на професионалистите в счетоводните кантори.

В някои случаи има съществено значение каква е дейността на фирмата, но не толкова къде е ситуиран самия бизнес. Както знаете има микро, малки, средни и големи предприятия, като таксата за обслужването е резултат от нужния обем работа относно счетоводната отчетност на документооборота.

Цената за счетоводството е различна, тъй като е следствие от няколко основни и по-малко допълнителни елементи.

Основната калкулация се получава от сумираното нужно време за обработката на надлежната документация, която включва количестото на документите, отчетността на персонала, законови срокове при ДДС регистрация и т.н.

Изборът на счетоводна кантора може да бъде както лесен, така и труден. На пазара има стотици фирми, които предоставят тези услуги, но както и сами може да се досетите малка част от тях са наистина професионалисти в сферата си, които са наясно с разпоредбите, законите, наредбите и са натрупали достатъчно ноу хау, за да ви помагат навреме и да се избягват проблеми с държавната администрация.

Някои кантори, които са специализирали в предлагането на услуги за конкретни браншове, са формирали пакети, които са абсолютно подходящи за всички фирми, извършващи дейноста в тези сектори.

Други счетоводни предприятия предпочитат да изготвят винаги индивидуални оферти, съобразени изцяло с нуждите на клиента и неговите изисквания.