Счетоводство на онлайн магазини

Да, всеки човек или фирма, който развива търговска дейност, трябва да подготвя, предоставя и изпраща документи, съобразно български закони и в частност закона за счетоводството.

Независимо дали сега стартирате с магазина или вече сте започнали дейност, от важно значение е да сключите договор за счетоводно обслужване.

Цената зависи от няколко фактора, сред които се отличават:

  • Оборот на магазина;
  • Наличие на ЗДДС регистрация;
  • Брой служители;
  • Количество документооборот.

Да. Обикновено фирмите, които са регистрирани по ДДС, биват обслужвани срещу по-висока такса ежемесечно.

Причината се състои във факта, че е нужно подготвяне на специфични отчети във връзка с ДДС регистрацията, които се подават до 15-то число на всеки следващ месец.

Оборотът сам по себе си не е от значение и не е крайно определящ за стойността на счетоводната услуга.

Обаче пряко свързани с него за документооборота и наличието на ДДС регистрация на фирмата, които всъщност могат да повишат цената, която ще получите от счетоводната къща.

Колкото повече документи за осчетоводяване имате, толкова повече време трябва да отделят счетоводителите за обслужване на фирмата ви, което автоматично увеличава и таксата на услугата.

До известна степен няма значение количеството продукти, с които оперирате. В крайна сметка вие по закон трябва да притежавате интегрирана складова програма, която следи за наличностите и с помощта на няколко клика се изготвят необходимите отчети за счетоводителите.

Ако не използвате подобна програма, това означава че вие или счетоводната кантора трябва ръчно да обработва движението на стоките.