Счетоводство на ветеринарна клиника

Съществуват редица специфики при осчетоводяването на дейността на ветеринарите, като основните фактори са свързани с:

  • Разпоредби, наредби, закони;
  • Разнообразни местни фактори и изисквания;
  • Изключително големи отговорности, свръзани с дейността;
  • Избор на добър и опитен счетоводител.

Дейността е пряко свръзана с предоставяне на ветеринарни услуги. Съответно две са важните направления в този случай:

  • Общи изисквания във връзка с предоставяне на услуги;
  • Специфични нормативни изисквания за упражняване на дейността.

Цената за счетоводното оформление и поддръжка на подобна фирма е в пряка зависимост от нейния документоборот, нает персонал, мащабност на фирмата, както и местоположение.

Във връзка с последния фактор – местоположението, той може да бъде елиминиран, тъй като имате възможност да наемете счетоводил от всяко населено място в България и отново да получите перфектно качество на услугата.

Някои счетоводители биха ви отговорили директно с ДА или НЕ, въпреки че от НАП през годините са предоставяли противоречиви мнения по въпроса. Именно опитът и счетоводните ангажименти във връзка с фирми от този бранш допринасят за коректния отговор, който винаги е свързан с няколко допълнителни въпроса.

Ако желаете консултация, моля свържете се с Акаунт Консулт.

Това е специфичен въпрос, който касае консултация с професионални кадри. Причината е, че има особености, които също подлежат на доуточняване, като тях от тях са:

  • Сключения договор за наем с кого е подписан;
  • В партидите за битови сметки кое лице е посочено;
  • По какъв начин е осигурено присъствието на клиенти и домашни любимци във връзка със съседите.