Счетоводство на ресторанти и заведения за бързо хранене

Съществуват редица дискусии как е най-правилно да се осчетоводява всеки аспект от този труден бизнес сектор, но опитните кантори са напълно наясно кои са най-правилните способи и какво е нужно, за да може финансовия аспект да е приложено и коректно отразен.

Наемете счетоводна къща, която има опит в хранителния сектор и предоставянето на услуги, за да сте сигурни в безпроблемната счетоводна дейност.

В общи линии, като при всеки сходен ресторант, без значение от големината му. Най-важното е да обърнете коректно внимание на четирите елемента:

 • Продажби – отчитането се извършва ежедневно;
 • Разходи – коректно отразяване на всички плащания от ваша страна;
 • Персонал – заплати, осигуровки, премии и бонуси;
 • Данъци – коректно осчетоводяване и навременно плащане на дължимото към държавата.

Финансово-счетоводния характер на извършване на сметките е желателно да бъде обсъдено с компетентно лице, което ще ви насочи към всички онези важни фактори, условия и изисквания, които трябва да съобразите при отчитането.

При нужда от консултация, бихте могли да потърсите Акаунт Консулт.

Задължително трябва да се запознаете със следните закони и наредби, ако обмисляте да извършвате ресторантьорска дейност:

 • Закон за храните;
 • Закон за счетоводството;
 • Закон за защита на потребителите;
 • Закон за тютюна и тютюневите изделия;
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на съответната Община;
 • Наредба за категоризиране на туристическите обекти на съответната Община.

Всеки ресторант задължително трябва да използва складова програма, защото наличността на продуктите е от съществено значение. Всеки закупен продукт трябва да бъде отчетен, както и всеки продаден.

По този начин си гарантирате добра планова политика, както и поддържате по-близък контакт с доставчиците.