Счетоводство на НПО (неправителствена организация)

Желателно е да доверите финансовата отчетност на опитна счетоводна къща, тъй като спецификите в дейността на неправилствените организации са често срещани.

Ако се доверите на партньор, който няма опит, рискувате понякога да бъдат допускани грешки, които могат да доведат до по-сериозни проблеми за фирмата.

Основната разлика на неправителствените организации спрямо търговските фирми, е че първите преследват постигането на конкретна цел, докато за вторите е важна печалбата.

Неправилтествените организации осъществяват дейност спрямо Закона за юридически лица с нестопанска цел.

Приходите на НПО обикновено са сведени само до определени групи в счетоводния сметкоплан, тъй като те не развиват рекламна дейност. Обикновено за приходи се отчитат:

  • От регламентирана дейност;
  • От членски внос;
  • От дарения;
  • От субсидии.

Основните данъчни облекчения са свързани с липсата на извършване на търговска дейност. Не се заплащат данъци за приходи от нестопанска дейност.

При НПО в обществена полза има облекчение за дарителите. Също така тези фирми имат право на преференциални цени при наемане на държавен имот.

Да, всяко дружество, независимо осчетоводяването според кой закон се осъществява, задължително ежегодно подава информация и съставя ГФО.

Доскоро всички дружества бяха длъжни да го съставят, но от 2019 година отпадна това задължение на фирмите без дейност за предходната година.