Обезщетение за безработица – придобиване на право, размер, ред и срок за отпускане