Финансови стратегии за оптимизиране на разходите и повишаване на печалбата