0888 590445, 02 974 59 84 office@acc-consultco.com гр. София, ул. Софийски герой 3 (вх.В ет. 2 офис 44)

За нас

Счетоводна къща Акаунт Консулт КО ЕООД

е с над двадесет годишен опит в сферата на
счетоводните услуги, финансовите и данъчни консултации, както и в областта на
социалното и здравно осигуряване. Ние се стремим да предоставим на нашите клиенти
най-доброто обслужване на най-добрите цени!

Резултат с изображение за dot png
Дейността ни е съобразена с най-новите изисквания на нормативната база от областта на
счетоводство, данъци и осигуряване, както и с всички специфични норми, регулиращи
конкретния тип дейност на клиента. Имаме дългогодишен опит в счетоводно обслужване
на фирми от различни отрасли на икономиката – строителство, производство, търговия,
широк спектър на услугите, с дейност както в страната, така и извън нея. Клиенти са ни
както юридически, така и физически лица.

Резултат с изображение за dot png
Нашата цел е да осигурим коректно, точно, професионално и висококачествено
обслужване в областта на счетоводството, социалното и здравно осигуряване,
финансовите и данъчните консултации, правно съдействие и административни услуги
съпътстващи дейността на всяка функционираща фирма или с други думи – обслужване на
„едно гише”.

Резултат с изображение за dot png
Приоритетите в дейността на счетоводна къща Акаунт Консулт КО ЕООД са насочени
към улесняване на клиента при вземане на управленски решения, чрез своевременно
предоставяне на реална и точна информация за финансовото състояние на фирмата и
адекватни навременни консултации за оптимизиране на данъчното облагане в рамките на
разрешеното от Закона.

Резултат с изображение за dot png
Предлагаме на нашите клиенти индивидуален подход към всеки един от тях. След
внимателен преглед на организацията на Вашия бизнес, ние ще Ви предложим най-добрия
начин за сътрудничество с Вас! Богатият опит на нашата счетоводна къща ни помага да
предоставим качествено професионално обслужване, което спомага за изграждане на
дългосрочни и лоялни бизнес взаимоотношения с нашите клиенти.