0888 590445, 02 974 59 84 office@acc-consultco.com гр. София, ул. Софийски герой 3 (вх.В ет. 2 офис 44)

Консултации

Консултации

 

  • Във връзка с кандидатстване за кредити;
  • Във връзка с обжалване на данъчни и ревизионни актове;
  • Във връзка с регистрация и пререгистрация на фирми;
  • Във връзка с регистрация по ЗДДС;
  • Във връзка с разясняване на данъчни ангажименти на задължени лица;
  • Във връзка с намаляване на данъчната тежест;
  • Във връзка със сключване на трудови и граждански договори;
  • Във връзка с проверки и ревизии от НАП и НОИ;
  • Във връзка с подаване на документи към Инспекция по труда или бюрата по труда;
  • Във връзка със ЗДДС, корпоративно и лично подоходно облагане;
  • Във връзка с местни данъци и такси;
  • Във връзка с публични вземания;
  • Във връзка със спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;