0888 590445, 02 974 59 84 office@acc-consultco.com гр. София, ул. Софийски герой 3 (вх.В ет. 2 офис 44)

Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

 

  • Съставяне и подаване на годишен финансов отчет;
  • Съставяне и подаване на годишните статистически форми за НСИ;
  • Съставяне и подаване на годишните данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.