0888 590445, 02 974 59 84 office@acc-consultco.com гр. София, ул. Софийски герой 3 (вх.В ет. 2 офис 44)

Административни услуги

Административни услуги

 

  • Издаване на фактури;
  • On-line банкиране;
  • Осъществяване на кореспонденция с клиенти и доставчици;
  • Подаване на документи и заявления към различни институции;
  • Подаване на заявления за издаване на актуални състояния и удостоверения за липса или наличие на задължения;
  • Подаване на заявления за издаване на удостоверения от Агенцията по вписванията.
  • Преводи на документи;
  • Изготвяне на договори, споразумения и други документи.
  • Митническо представителство;
  • Сключване на застраховки;