0888 590445, 02 974 59 84 office@acc-consultco.com гр. София, ул. Софийски герой 3 (вх.В ет. 2 офис 44)

Счетоводна къща Акаунт Консулт е сНАД ДВАДЕСЕТГОДИШЕН ОПИТ

... в сферата на счетоводните услуги, финансовите и данъчни консултации, както и в областта на социалното и здравно осигуряване..

Read More..

Съобразяваме се с най-новите изисквания от областта на СЧЕТОВОДСТВО, ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ,

както и с всички специфични норми, регулиращи конкретния тип дейност на клиента. Имаме дългогодишен опит в счетоводно обслужване на фирми от различни отрасли на икономиката – строителство, производство, търговия, широк спектър на услугите, с дейност както в страната, така и извън нея. Клиенти са ни както юридически, така и физически лица.

Read More..

Нашата цел е да осигурим КОРЕКТНО, ТОЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

... в областта на счетоводството, социалното и здравно осигуряване, финансовите и данъчните консултации, правно съдействие и административни услуги съпътстващи дейността на всяка функционираща фирма или с други думи - обслужване на „едно гише”.

Read More..

Приоритетите в дейността ни са насочени къмУЛЕСНЯВАНЕ НА КЛИЕНТА

...към улесняване на клиента при вземане на управленски решения, чрез своевременно предоставяне на реална и точна информация за финансовото състояние на фирмата и адекватни навременни консултации за оптимизиране на данъчното облагане в рамките на разрешеното от Закона.

Read More..